ABOUT US

ระบบผลิตน้ำดี และน้ำประปา (Water Treatment System)  ระบบกรองน้ำ และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์, ระบบผลิตน้ำ บริษัท เบยส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับออกแบบและติดตั้งพร้อมจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตน้ำดี

Watercolor Stain
shutterstock-93129790-1.jpg
ประวัติบริษัท

บริษัท เบยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ในปีที่ผ่านสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างจริงจัง และสถานการณ์

จะเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม พัฒนาการ หนึ่งที่มีอิทธิพลสร้างความ      เสียหายมากที่สุดคือการรักษา น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

บริษัท เบยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ของอุปกรณ์บำบัดน้ำต้องการน้ำดื่มน้ำปราศจากแร่ธาตุ, ultrapure น้ำ, น้ำ USP เช่นเดียวกับระบบน้ำ

กลับมาใช้ เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและการติดตั้งของน้ำและน้ำเสีย

ระบบ เรามีทีมที่ดีที่สุดให้บริการในการดูแลของระบบน้ำเพื่อคุณ

บริษัท เบยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Bays Engineering Company Limited ซึ่งบริษัทฯมีทีมวิศวกรที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความชำนาญงานและมีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรม ไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล ไว้คอยประสานงาน กับลูกค้า ทำให้สามารถดูแลและตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด

1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
Company Profile

Bays Engineering Co.,Ltd.

In recent  years, Thailand’s environment has been seriously damaged

and the situation is getting worse, party because of the rapid industrial

development. One of  the most damaging influence is the untreated

waste water from diverse industrial factories.

Bays Engineering Co.,Ltd is one of the most high quality manufacturers

of water treatment  devices like for  drinking water, demineralized  water,

ultrapure water, USP water as well as re-use water system. We have

specialist engineers for design and installation of water and waste water

system. We have the best service teams to take care of you water system

With decades of experience, we pride ourselves in providing
best-in-class engineering design and solutions. As we grow over the
years, we are still able offer high touch service because of our lean
and nimble nature.

นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัท เบยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เน้นให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด

โดยมีการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานต่างๆหลายรูปแบบ อาทิเช่น

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

- กระบวนการตรวจวิเคราห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

- กระบวนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของทีมงานติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและแบบแปลน

- กระบวนการตรวจติดตามความก้าวหน้างาน เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ทันตามสัญญา

- กระบวนการทดสอบและเดินระบบพร้อมจัดทำคู่มือคำแนะนำขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้องแก่ลูกค้า

- การรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการภายหลังการติดตั้ง ฯลฯ

In 2010, Bays Engineering was founded by a group of water

treatment industry veterans. We saw a need for a different kind of

approach to technology, and we knew it would take a different kind

of company to build it.